Disclaimer

Ondanks alle inspanningen kan Weber-Stephen Products Belgium BVBA niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde up-to-date is. Weber-Stephen Products Belgium BVBA behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder mededeling vooraf veranderingen door te voeren, zaken weg te halen of aanvullingen te doen op de informatie op deze website. Door het gebruik van deze site bestaat nooit een contractuele verbintenis met Weber-Stephen Products Belgium BVBA. Weber-Stephen Products Belgium BVBA neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie. Dit geldt eveneens voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. Weber-Stephen Products Belgium BVBA is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via een link op onze webpagina.